Giải mã
Học Viện Khoa Học

Chào mừng bạn
đến với
Học Viện
Khoa Học

Từ khi lời cảnh báo của Nhân Nhựa xuất hiện Học Viện Khoa Học nhanh chóng được thành lập với mong muốn tìm kiếm các nghiên cứu sinh xuất sắc để cùng nhau ngăn chặn một tương lai đầy nhựa và lan tỏa thông điệp hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần.

Cùng tụi mình tìm hiểu xem Học Viện có gì nhé!

Xoay điện thoại để trải nghiệm.